Informacione tehnologije (IT) su veoma širok pojam, koji obuhvata projektovanje, razvoj, implementaciju, podršku, izučavanje ili upravljanje računarskim informacionim sistemima, hardverom i softverskim aplikacijama.

U svojoj osnovi, informacione tehnologije (IT) se bave poboljšanjem različitih ljudskih napora u rešavanju problema kroz projektovanje, razvoj i korišćenje tehnološki zasnovanih sistema i procesa koji poboljšavaju efikasnost i efektivnost informacija i relevantnih znanja u različitim strateškim, taktičkim i operativnim situacijama. U idealnom slučaju, to se postiže kroz obraćanje pažnje na informacione potrebe ljudi u rešavanju problema i zadataka, u pružanju tehnoloških pomagala, uključujući računarske sisteme zasnovane na hardveru i softveru i procese u vezi, koji pomažu u ovim zadacima. Aktivnosti informacione tehnologije dopunjuju i poboljšavaju, ali takođe prevazilaze granice tradicionalnog inženjeringa, stavljajući naglasak na informacione osnove inženjerskih aktivnosti, nasuprot zasnivanju na fizičkim naukama u tradicionalnim inženjerskim poduhvatima.

Informacione tehnologije se sastoje od hardvera i softvera koji omogućavaju pribavljanje, predstavljanje, skladištenje, prenos i korišćenje informacija. Uspešnost u informacionimj tehnologijama zavisi od sposobnosti da se nosimo sa ukupnom arhitekturom sistema, njegovih interfejsa sa ljudima i organizacijama i veza sa spoljašnjim okruženjima. Takođe je kritična njihova sposobnost da informacije pretvaraju u znanje.

Na osnovu gore rečenog prepoznajemo da takvi sistemi u različitim oblicima postoje u svim organizacijama, jer današnje poslovanje potpuno zavisi od informacionih tehnologija. Cilj ove stranice na portalu je da pomogne orgaizacijama i zainteresovanim stranama da dobiju informacije o elektronskoj obradi podataka, softverima, hardverima i računarskim mrežama.

ISO/IEC 20000-1:2018

Informacione tehnologije – Menadžment uslugama

ISO/IEC 20000-1 je prvi svetski standard posebno usmeren na upravljanje IT uslugama. On opisuje integrisani skup procesa upravljanja za efikasno pružanje usluga za preduzeća i njihove klijente.

ISO/IEC 20000-1 je usaglašen sa procesnim pristupom definisanim u okviru ITIL.

ISO / IEC 20000-1:2011 je formalna specifikacija i definiše uslove za organizaciju da isporuči IT usluge prihvatljivog kvaliteta za svoje klijente.

Obim obuhvata:

  • Zahteve za sistem upravljanja;
  • Planiranje i sprovođenje menadžment usluga;
  • Planiranje i sprovođenje novih ili izmenjenih usluga;
  • Servisne procese;
  • Relationship procesi;
  • Procesi rezolucije;
  • Procesi kontrole i
  • Izlazni procesi.

ISO/IEC 20000-2:2012 je Kodeks prakse i opisuje najbolje prakse za upravljanje IT uslugama u okviru ISO/IEC 20000-1. Kodeks prakse će biti od posebne koristi za organizacije koje se pripremaju za sertifikaciju prema ISO/IEC 20000-1 ili u planiranju poboljšanja usluga.

Prednosti od sertifikacije ISO/IEC 20000-1

Sertifikacija ISO 20000 donosi sa sobom mnoge prednosti. To se, naravno, razlikuje od organizacije do organizacije. Međutim, nabrojaćemo samo neke od prednosti sertifikacije ISO/IEC 20000-1:

  • Usaglašavanje usluga informacionih tehnologija i poslovne strategije organizacije;
  • Stvaranje formalnog okvira za unapređenje postojećih projektata i usluga;
  • Obezbeđuje poređenje sa najboljim praksama;
  • Stvara konkurentsku prednost preko promocije konzistentnih i ekonomičnih usluga.
  • Zahteva odgovornost rukovodstva i odgovornost na svim nivoima, što stvara napredniji nivo usluge;
  • Podržava “rokadu” pružalaca usluga i osoblja na osnovu stvaranja među-organizacijskih operativnih procesa;
  • Smanjenje rizika i na taj način troškova;
  • Poboljšanje ugleda organizacije;
  • poboljšana veza između različitih odeljenja preko boljeg definisanja, jasnije odgovornosti i raspodela ciljeva;
  • Stvaranje stabilnog okvira za obučavanje i upravljanja uslugama.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.