Šta je potrebno znati za one koji nisu upućeni kako ući u posed međunarodno priznatog ISO sertifikata:

Razlozi za donošenje odluke o uvođenju i sertifikaciji ISO standarda

Najčešći razlozi definisani su uslovom učešća na tenderima gde naručioc u svojoj konkursnoj dokumentaciji u dodatnim uslovima navodi posedovanje ISO sertifikata jednog ili više ISO standarda. Takođe isti uslov često je postavljen od strane ino kupca preduzeću koje izvozi svoje proizvode ili usluge. Ne retko organizacije realizuju projekat uvođenja i sertifikacije sistema menadžmenta po nekim od ovih međunarodnih normi radi svog rejtinga.

Svakako je najbolji način da najviše rukovodstvo donese tu odluku bez uslovljavanja i moranja. Tačnije da ima svest o značaju i benefitima realizacije ovog projekta. Da se informiše kod onih koji su to već uradili. Da spozna činjenicu da će isti doneti pogodnosti u poslovanju kao što su:

  • Rasterećenost samog rukovodstva;
  • Pozicioniranje odgovornosti svih zaposlenih;
  • Bolju internu i eksternu komunikaciju;
  • Samoproveru, koja će im ukazati na greške koje treba otkloniti;
  • Stalno preispitivanje rukovodstva o ciljevima, politici i rizicima;
  • Novi alati u monitoringu poslovnih procesa;
  • Proaktivan sistem znači težnju ka stalnom unapređenju poslovanja;
  • Tokom sprovođenja aktivosti prilikom uvođenja ISO standrda mora da postoji sažna podrška najvišeg rukovodstva.

Šta je potrebno znati za one koji nisu upućeni kako ući u posed međunarodno priznatog ISO sertifikata:

Razlozi za donošenje odluke o uvođenju i sertifikaciji ISO standarda

Najčešći razlozi definisani su uslovom učešća na tenderima gde naručioc u svojoj konkursnoj dokumentaciji u dodatnim uslovima navodi posedovanje ISO sertifikata jednog ili više ISO standarda. Takođe isti uslov često je postavljen od strane ino kupca preduzeću koje izvozi svoje proizvode ili usluge. Ne retko organizacije realizuju projekat uvođenja i sertifikacije sistema menadžmenta po nekim od ovih međunarodnih normi radi svog rejtinga.

Svakako je najbolji način da najviše rukovodstvo donese tu odluku bez uslovljavanja i moranja. Tačnije da ima svest o značaju i benefitima realizacije ovog projekta. Da se informiše kod onih koji su to već uradili. Da spozna činjenicu da će isti doneti pogodnosti u poslovanju kao što su:

  • Rasterećenost samog rukovodstva;
  • Pozicioniranje odgovornosti svih zaposlenih;
  • Bolju internu i eksternu komunikaciju;
  • Samoproveru, koja će im ukazati na greške koje treba otkloniti;
  • Stalno preispitivanje rukovodstva o ciljevima, politici i rizicima;
  • Novi alati u monitoringu poslovnih procesa;
  • Proaktivan sistem znači težnju ka stalnom unapređenju poslovanja;
  • Tokom sprovođenja aktivosti prilikom uvođenja ISO standrda mora da postoji sažna podrška najvišeg rukovodstva.

Izbor ISO standarda

U zavisnosti od potrebe vaše organizacije donosite odluku o izboru ISO standarda za koje se želite sertifikovati. Postoje drugi ISO standardi,  a da biste bili sigurni u odluku koju ste doneli, dobro je da se:

  • upoznate sa zahtevima kupaca i tržištem;
  • proučite zahteve standarda;
  • reference;
  • Posvećenost vašim zahtevima i potrebama – Pozovite ga na inhouse prezentaciju;
  • Ceni – Obratite pažnju na sumnivo nisku cenu i eliminišite nerazumno visoku cenu;
  • Vremenskom roku uvođenja standarda – Uskladite rok sa vremenom koje vama odgovara;
  • Garancijama – Zahtevajte član ugovora u kome garantuje da će uraditi ono što je u istom naveo.

Izbor konsultantske kuće

Nakon što ste utvrdili i definisali razloge zbog kojih želite uvesti i sertifikati neki od ISO standarda, sledeći važan korak je odabir konsultantske kuće, odnosno konsultanta sa kojim ćete sarađivati. Od njegove kompetentnosti i stručnosti zavisiće u velikoj meri da sertifikacija bude uspešna, ali i da nakon toga toga uspešno primenjujete, sledite i održavate sistem ISO. Dobar konsultant znači, da pored znanja koje poseduje, ima i spremnost da se posveti vama kao klijentu, da brzo odgovora na sva vaša pitanja kojih u fazi uvođenja ISO standarda ima mnogo. Dakle, pri odabiru konsultanta treba povesti računa o znanju i profesionalnom iskustvu konsultantske kuće – Potražite njegovu.

Šta je potrebno znati za one koji nisu upućeni kako ući u posed međunarodno priznatog sertifikata:

Dokumentovanost sistema i obim dokumentacije

Da bi se ovo postiglo, važno je da zaposleni budu direktno uključeni u stvaranje i razumevanje takvog sistema, a konsultant treba da bude podrška u pronalaženju rešenja koja su prilagodljiva organizaciji. Dobra praksa je da se zahteva objašnjenje svakog koraka i dokumenta od strane konsultanta. Cilj svake organizacije trebalo bi da bude postizanje dokumentovanog sistema, a ne sistem dokumenata kako bi se zahtevi standarda i svrha njihove primene u potpunosti razumeli od strane menadžmenta, ali i ostalih zaposlenih u organizaciji.

Obim dokumentacije zavisi od veličine i složenosti poslovnih procesa u organizaciji. Međutim, dokumentacija bez obzira na veličinu organizacije ne bi trebalo da opterećuje bespotrebno. Zato je važno da u saradnji sa konsultantom dokumentacija bude svedena na zaista potrebnu po zahtevima ISO standarda.

Angažovanost zaposlenih

Pored važosti angažovanja konsultanta, još od većeg značaja je angažovanje zaposlenih na procesu uvođenja ISO standarda. Prvi zadatak organizacije je da imenuje predstavnika rukovodstva koji preuzima odgovornosti i ovlašćenja koja se odnose na uvođenje i održavanje ISO standarda. Takođe, je potrebno imenovati i tim ljudi koji pored svojih svakodnevnih obaveza  na poslu aktivno učestvuju u uvođenju i primeni sistema. Važno je da tim bude sačinjen od ljudi koji su iz različitih organizacionih procesa. Članovi tima imaju obavezu da svojim podređenima predoče sve zahteve primene standarda i pripreme ih za njegovu primenu.  Predstavnik rukovodstva ima zadatak da kontroliše primenu sistema u organizaciji.

 Detaljna anliza stanja – GAP analiza

Detaljna analiza je najbolji način da se počne usaglašavanje postojećeg sistema sa sistemom kvaliteta i ima za cilj analizu postojećeg načina poslovanja i njeno poređenje sa zahtevima standarda. Na osnovu analize dobija se lista aktivnost koju je potrebno realizovati kako bi se postojeći poslovni sistem usaglasio sa zahtevima predmetnog standarda. Nije potrebno promeniti u potpunosti postojeći način rada radi ispunjenja zahteva standarda.

Izbor sertifikacionog tela

Poslednji korak na putu do sertifikata je izbor sertifikacionog tela koji izdaje ISO sertifikat. Treba voditi računa da izaberete sertifikaciono telo koja vam može izdati akreditovan ISO sertifikat.

Savet koji je važno imati na umu prilikom uvođenja ISO standarada i sertifikacije za standard jeste da se sami morate potruditi kako biste ispravno primenjivali standarde. Konsultant je tu da vam pomogne dauspostavite svoj sistem poslovanja, a na vama je da, nakon sertfikacije, primenjujete, održavate i unapređujete uveden i sertifikovan sistem.

AKTIVNOSTI SERTIFIKACIONOG TELA

 Sertifkaciono telo određuje kompetentnog ocenjivača, koji vam dostavlja plan sertifikacione provere sa navedenim aktivnostima i satnicom.

Sertifikaciona provera ili tzv inicijalna sertifikacija sprovodi se u 2 faze:

Faza 1 vrši sa ciljem:

  • Da se oceni usaglašenost dokumentacije sistema menadžmenta Organizacije sa kriterijumom provere;
  • Da bi se utvrdio status Organizacije, identifikacija ključnih performansi ili značajnih aspekata, procesa, ciljeva i rad sistema menadžmenta;
  • Da se prikupe potrebne informacije u vezi sa obimom sistema menadžmenta, procesima i lokacijama Organizacije i veza sa zakonskim i regulatornim aspekatima.
  • Da se ustanovi da li se interne provere sistema menadžmenta planiraju i izvode.

U nekim slučajevima Faze 1 sertifikacione provere ne mora se nužno izvršiti u prostorijama Organizacije.

 U slučaju  zadovoljavajućeg ishoda Faze 1 prelazi se na Fazu 2 provere.

Faza 2 sertifikacione provere

Svrha Faze 2 provere je da se proceni implementacija, uključujući i efektivnost sistema menadžmenta klijenta. Faza 2 se uvek sprovodi na lokaciji Organizacije. Ona obuhvata sledeće:

  • Informacije i dokaze o usklađenosti sa svim zahtevima standarda koji se primenjuju u sistemu menadžmenta ili drugim normativnim dokumentima;
  • Praćenje, merenje, izveštavanje i reviziju ključnih ciljeva, zadataka i performansi (u skladu sa zahtevima relevantnih standarda sistema menadžmenta ili drugim normativnim dokumentima);
  • Učinak sistema menadžmenta u pogledu poštovanja zakona;
  • Operativnu kontrolu procesa Organizacije;
  • Interne provere i preispitivanje sistema menadžmenta od strane rukovodstva;
  • Odgovornost menadžmenta za politiku, ciljeve i rizike.

Po završetku Faze 2 ocenjivač dostavlja Organizaciji Izveštaj sa provere. U situaciji pozitivnih nalaza sa provere predlaže sertifikacionoj komisiji izdavanje sertifikata.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.