Program finansijske podrške privredi za održavanje likvidnosti u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19. Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i […]

Uskoro počinje primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama je usvojen 23.12.2019. godine, i koji u većem delu odredbi počinje da se primenjuje od 01.07.2020. godine. Novo usvojeni Zakon o javnim nabavkama uvodi dosta novina u oblasti javnih nabavki, čini postupak efikasnijim, bržim i jednostavnijim, kako za naručioce tako i za ponuđače. Osnovne izmene u novom zakonu o javnim […]

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu nalazi se u skupštinskoj proceduri od 2.12.2019. godine. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ima za cilj dalje usklađivanje sa okvirnom Direktivom 89/391/EEZ o uvođenju mera za poboljšanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu. Cilj donošenja novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu […]

Konferencija o bezbednosti drumskog saobraćaja u organizaciji NICE Consulting

U organizaciji NICE CONSULTING uskoro će biti organizovana konferencija na temu bezbednosti drumskog saobraćaja gde će biti predočene smernice u pripremi, sertifikaciji sistema upravljanja drumskom bezbednošću u skladu sa zahtevima standarda ISO 39001, kao i njegova veza sa nacionalnim propisima i regulativama EU iz ove oblasti. Nacionalni propisi Značajan broj nacionalnih propisa reguliše problematiku međunarodnog […]

Programa podrške privrednim društvima od strane Razvojne agencije Srbije (RAS)

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija. Isti ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija. Programom će se pored ostalog sufinansirati sledeće grupe aktivnosti: Konsultantska podrška […]

Novi Halal standard za turističke usluge

Početkom 2020. godine Institut za standardizaciju i meriteljstvo (SMIIC) organizacije islamske kooperacije (OIC) objavio je Halal standard za turističke usluge – OIC/SMIIC 9:2019, Halal Tourism Services – General Requirements. Taj standard će omogućiti ujednačavanje zahteva u oblasti halal turizma i ugostiteljstva na svetskom nivou. Standard sadrži zahteve i daje smernice za upravljanje turističkim objektima, proizvodima […]

Nova verzija standarda ISO 22301:2019 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

U oktobru 2019 je objavljena nova verzija standarda ISI 22301:2019 koja je naslednik verzije ISO 22301:2012. Nova kao i prethodna verzija su usklađene sa Aneksom SL i strukturom visokog nivoa. Verzija iz 2019 godine uvodi veću fleksibilnost i pragmatizam za postizanje rezultata, iako se većini ne sviđaju izmene koje donosi nova verzija, one ne bi […]

Nova verzija standarda ISO 50001:2018 – Sistem menadžmenta energijom

U avgustu 2018. godine je objavljen međunarodni standard ISO 50001:2018, koji predstavlja revidiranu verziju standarda ISO 50001:2011 (SRPS EN ISO 50001:2012) Sistemi menadžmenta energijom. Skrećemo Vam pažnju, u skladu sa obavezujućim dokumentima IAF važenje sertifikata „starog“ ISO 50001:2011 izdato za vreme trogodišnjeg prelaznog perioda važi najduže do kraja tranzicionog perioda, odnosno do 20.08.2021. godine. Ukoliko se […]

Prelazak sa BS OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018

12. marta je objavljen međunarodni standard ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, koji predstavlja novu generaciju standarda BS OHSAS 18001:2007. Skrećemo Vam pažnju da, u skladu sa obavezujućim dokumentima IAF i ISO/CASCO, važenje sertifikata „starog“ BS OHSAS 18001:2007, izdato za vreme trogodišnjeg prelaznog perioda, važi najduže do kraja tranzicionog perioda, odnosno 11.03.2021. […]

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.